مدیر مدرسه علمیه خواهران بوشهر

جامعه نیازمند یک مهندسی فرهنگی است

شناسه خبر : 49066

1396/07/19

تعداد بازدید : 27

جامعه نیازمند یک مهندسی فرهنگی است
با حضور مدیر مدرسه علمیه خواهران بوشهر نشست بصیرتی در مدرسه علمیه الزهرا(س) گناوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه الزهرا(س ) گناوه؛ با حضور مدیر مدرسه علمیه خواهران بوشهر نشست بصیرتی در مدرسه علمیه الزهرا(س) گناوه برگزار شد.

زهرا بازیاری مدیر مدرسه علمیه خواهران بوشهر در جمع طلاب مدرسه علمیه الزهرا(س ) گناوه گفت: ما قرار است جامعه را هدایت کنیم و آمده ایم درسدین بخوانیم و سرباز  امام زمان و شاگرد امام صادق (ع ) باشیم؛ اگر هدفمان از درس دین خواندن تنها اصلاح خانواده خود باشد هدفی کوچک است و کسی که میخواهد پرچم امام زمان را بلند کند باید هدفش بزرگ باشد و به فکر اصلاح جامعه نیز باشد.

وی افزود: یکی از دلایلی که هر چقدر تلاش می کنیم و به نتیجه نمی رسیم این است که همیشه تنها ظاهر دین را در جامعه تبیین می کنیم؛ دین اسلام همانند ساختمان است که اول باید ستون و سپس دیوار و نمای داخلی و خارجی ان ساخته شود.

بازیاری ابراز کرد: انسان نیز یک نمای داخلی دارد ولی همه به نمای بیرونی آن رسیدند و از ستون آن، یعنی تبیین اینکه "من کی هستم؟" غافل ماندیم؛ و همه نمای بیرون را چیدیم در حالی که ابتدا ستون باید محکم شود.

مدیر مدرسه علمیه خواهران بوشهر تاکید کرد: خودتان را مشغول به هدایت جامعه کنید و گرنه خدا شما را مشغول به خودتان می کند.

وی عنوان کرد: اولین موجودی که خداوند خلق کرد روح بود و در قرآن از آن به لوح، قلم، عقل و ... یاد شده است؛ و پس از آفرینش روح به وی قدرت داد و عالم جبروت را ساخت؛ این روح تمام هزار صفت خداوند را داراست؛ انسان را آفرید و بعد از پنج ماهگی روح را در او دمید؛ خداوند فرمود "من از روح خودم در بدن انسان دمیدم" ولی متاسفانه این روح در بدن ما بیکار مانده
است.

بازیاری در ادامه با اشاره به سخنان امام صادق ع در خصوص عالم برزخ عنوان کرد: برزخ یک بیمارستان صحرائی است و ما هم در عالم برزخ متولد می شویم و به بیمارستان می رویم، همانطور که در برزخ زیبایی ها میلیارد برابر بالاتر از دنیاست، دردها هم چندین برابر بالاتر است؛ و روایت است به امام زاده های شهرتان سر بزنید که ان ها پرستارهای عالم برزخ شما می شوند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران بوشهر از وضعیت بد فرهنگی جامعه ابراز ناراحتی و تاکی کرد: جامعه به شدت در حال خراب شدن هست و نیازمند یک مهندسی فرهنگی است؛ هدایت جامعه دست ماست.