معاون پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا گناوه

طلاب و روحانیون باید با تأسی از علامه بلادی روحیه تحقیق و پژوهش خود را تقویت نمایند

شناسه خبر : 47756

1396/06/30

تعداد بازدید : 215

طلاب و روحانیون باید با تأسی از علامه بلادی روحیه تحقیق و پژوهش خود را تقویت نمایند
معاون پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا(س ) گناوه گفت: طلاب و روحانیون باید با تأسی از روحیه علمی -تبلیغی علامه بلادی روحیه تحقیق و پژوهش خود را تقویت نمایند.

طیبه دشتی مکان معاون پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا(س ) گناوه در گفنگو با روابط عمومی مدرسه علمیه الزهرا(س) گناوه در خصوص شخصیت علامه بلادی گفت: مرحوم علامه بلادی بوشهری با توجه به عصری که در آن می زیست، از شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خاصی برخوردار بود.

وی افزود: یکی ازعلما و پژوهشگران آن دوره محسوب می شود که با تلاش و پشتکار خود و با توجه به عدم امکانات لازم کتاب ها ورساله های فراوانی را به رشته تحریر در آورد و چنانچه پیداست ایشان بیش از هشتاد اثر از خود به جای گذاشته است.

معاون پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا (س ) گناوه ابراز کرد: ایشان یکی از رهبران دینی قیام جنوب بوده که با بصیرت و سیاستی که داشته است حکم جهاد در مبارزه با استعمار راصادر کردند و از این طریق روباه پیر انگلستان را از بوشهر بیرون کردند.

دشتی مکان ادامه داد: ایشان باعلم و درایتی که نشانگر روحیه بالای معنوی اوست در آن زمان، موضوع تهاجم فرهنگی غرب را به جامعه اسلامی را مطرح کردند و جامعه آن عصر را نسبت به این امر آگاه و متذکر نمودند لذا ایشان معتقد بودند هر لشکر باید یک موسسه فر دینی داشته باشد.

وی اظهار کرد: امروز وظایف علما و روحانیون سخت تر از قبل شده لذا آنها باید با تأسی از روحیه علمی -تبلیغی علمایی همچون علامه بلادی بوشهری (ره) روحیه تحقیق و پژوهش خود را تقویت نمایند علاوه بر مبلغ و مروج دین مبین اسلام، روشنگر و بصیرت افزا در زمینه جنگ نرم در مباحث دینی و اعتقادی در میان جوانان باشند.

معاون پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا(س ) گناوه ابراز کرد: شایسته است مسئولین زیربط با تحقیق و جستجو در تاریخ معاصر بومی استان، علما و نخبگان و رهبران سیاسی و دینی هر عصر را شناسایی نماید و با نشر آثار و زندگی نامه های انها تاسیس موسسات علمی _ پژوهشی وتحقیقاتی و...  به نام این بزرگواران انها را هر چه بیشتر با اقشار جامعه معرفی کنند.