آمادگی حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه برای حضور استکبارستیزانه در راهپیمایی 22 بهمن

شناسه خبر : 38223

1395/11/21

تعداد بازدید : 132

آمادگی حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه برای حضور استکبارستیزانه در راهپیمایی 22 بهمن
حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه برای حضور استکبارستیزانه در راهپیمایی 22 بهمن اعلام آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه؛ حوزه علمیه الزهرا(س) گناوه برای حضور استکبارستیزانه در راهپیمایی 22 بهمن اعلام آمادگی کرد.