جلسه بصیرتی با موضوع افراط و تفریظ در تربیت دینی

شناسه خبر : 22648

1394/10/09

تعداد بازدید : 129

جلسه بصیرتی با موضوع افراط و تفریظ در تربیت دینی

به گزارش حوزه علمیه الزهرا (س) :جلسه کانون دانش آموختگان دیروز  در حوزه علمیه الزهرا (س) با موضوع افراط و تفریط های تربیت دینی و اینکه حساسیت زیاد والدین در روش تربیت دینی باعث دین گریزی فرزندان می شود  پس والدین ببرگزار شد

7d47b6b398e852eb724ddf7999e68221

93d7dc77aa70ee2da8c98d8bf26a6f2c