آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم در حوزه علمیه الزهرا شهرستان گناوه

شناسه خبر : 22310

1394/09/28

تعداد بازدید : 122

 

DSC00073

DSC00204

DSC00121

DSC00128

DSC00132

DSC00141

DSC00145

DSC00146

DSC00156

DSC00160

DSC00166

DSC00178\DSC00188

DSC00196\DSC00207