کد مطلب: 22310 تعداد بازدید: ۵۴

آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم در حوزه علمیه الزهرا شهرستان گناوه

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۰:۳۸

 

DSC00073

DSC00204

DSC00121

DSC00128

DSC00132

DSC00141

DSC00145

DSC00146

DSC00156

DSC00160

DSC00166

DSC00178\DSC00188

DSC00196\DSC00207