کاش چشمان کسانی که از فسق و فجور نابینا شده نگاه پر از التماس این کودکان را می دید

شناسه نوشته : 22608

1396/06/24

تعداد بازدید : 176

کاش چشمان کسانی که از فسق و فجور نابینا شده نگاه پر از التماس این کودکان را می دید
طلبه مدرسه علمیه الزهرا(س) گناوه در راستای مظلومیت مسلمانان میانمار و بی تفاوتی سازمان های حقوق بشر دلنوشته ای را به نگارش در آورده است که در ادامه می خوانید

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه الزهرا(س) گناوه، ریحانه بشیرزاده طلبه مدرسه علمیه الزهرا(س) گناوه در راستای  مظلومیت مسلمانان میانمار و بی تفاوتی سازمان های حقوق بشر دلنوشته ای را به نگارش در آورده است که در ادامه می خوانید:

به نام خدای مظلومان

قلمم را روی کاغذ چرخاندم تا شاید این چند خط سیاهه ای که روی کاغذ می اورم آبی شود بر دل داغ دیده مردمان و کودکان مظلوم میانمار...

آری  "میـــانمــــار " چه نام آشنایی که در ظاهر این روزها لقلقه ی زبان همه شده اند و نقل همه کوی و برزن جوامع به ظاهر اسلامی ست اما در باطن درد و حس مردمان این دیار عمیق تر از عمق وجود به خواب رفته ی جهان بشریت ست.

کودکان و زنان و مردان میانماری که ز نسل و تبار حضرت آدم علیه السلام اند و نشان برترین دین یعنی اسلام را دارند و با برچسب مسلمانی هیچ از هویت و کشور و ملیت خود رنگ و بویی ندارند...

کاش آنان که بی درد و بی فکر سر بر بالین رویاهای رنگین دنیوی گذاشته اند با صدای ناله ها و زجه های مظلومین میانمار در گوش های که از آواهای فریبنده دنیا کرشده است  طنین می انداخت و عمق التماس و زجه های مددخواهی این مظلومین را می شنید...

و چشمان کسانی که از فسق و فجور و گناه نابینا شده و نگاه پر ازالتماس این کودکان پاک تر از پاک را می دید.